Coaching 2

Inhoud

Het belang van het goed functionerend team is zo groot, dat het verbeteren van samenwerken, collegialiteit, werkplezier, respect, waardering en acceptatie, gegarandeerd bijdragen aan een beter bedrijfsresultaat. Het vertrouwen in elkaars kennis en kunde is de sleutel tot succes.

Werkwijze

Door middel van persoonlijkheidsprofielen maken wij de karaktereigenschappen, het gedrag en de motivatie per individu inzichtelijk, zodat het team hierdoor bewust wordt hoe ze op de juiste manier met elkaar kunnen communiceren en samenwerken. Daarna gaan we kijken naar het gezamenlijke belang en de gemeenschappelijke motivatie van het team.

Resultaat

- Inzicht persoonlijkheden in het team
- Duidelijke manier van communiceren
- Gezamenlijke drive
- Gegarandeerd beter bedrijfsresultaat
- Tevredenheid en plezier binnen het team
- Verantwoordelijkheid en betrokkenheid

Methodiek

Die DISC methodiek die we inzetten helpt bij het creëren van gemeenschappelijke waarden. Draagt bij aan zelfkennis en de kennis over de ander. Daarnaast leren we om elkaar op de juiste manier feedback te geven om uiteindelijk samen de visie en strategie te bepalen voor de afdeling, het team of de totale organisatie.

 

Informatie aanvragen