Coaching 5

Inhoud 

De coaching bestaat uit de volgende onderdelen:

- Huidige en gewenste situatie

- Behoeftes en motivaties

- Het gezin

Huidige en gewenste situatie

We gaan de huidige situatie van het kind bespreken met de ouders en het kind. Daarna gaan we met ieder gezinslid afzonderlijk de gewenste situatie bespreken. Vanuit deze wensen gaan we gezamenlijk een plan van aanpak maken voor het traject. De intensiteit van het traject wordt bepaald door de uitdagingen die er op dat moment zijn.

Behoeftes en motivaties

Samen met het kind gaan we kijken naar zijn behoeftes en motivaties. Waar komt zijn huidige gedrag vandaan? Wat heeft hij nodig om zich te anders te kunnen voelen, zodat hij zich ook anders gaat gedragen? We gaan kijken naar duurzame aanpassingen die zorgen voor structuur, vertrouwen en continuïteit in het leven van het kind. 

Het gezin

Een heel belangrijk element van de coaching zijn de overige gezinsleden. Welke impact heeft de situatie op hun leven. We maken de situatie inzichtelijk en zorgen voor bewustwording, wat resulteert in een begripvollere omgang met elkaar. De doelstelling van het traject is om voor alle gezinsleden de situatie zo optimaal mogelijk te krijgen. 

Informatie aanvragen